Gå til indhold

PAS

Hvad gør jeg, når jeg skal søge om et nyt pas/forny mit pas?

 • Du skal møde personligt op på ambassaden. De konsulære åbningstider finder du her. Inden fremmøde, ring venligst til ambassaden for at bestille tid på tlf. +358 9 684 1050 eller send en e-mail til [email protected].
 • For børn under 12 år er det muligt at søge om pas også på Danmarks honorære konsulater i Finland. Danmarks honorære konsulater i Finland kan ligeledes udstede provisoriske pas og forlænge eksisterende pas
 • Ambassaden ønsker, at du betaler passet på forhånd, læs mere om betaling længere nede på denne side.
 • Ambassaden er forpligtet til at kontrollere, at ansøgeren har bevaret sit danske statsborgerskab. Er du født i Danmark og har stadig bopæl i Danmark, er det oftest tilstrækkeligt, at ambassaden kontrollerer oplysningerne i CPR-registeret. Men hvis du er født uden for Danmark og/eller har fast bopæl i Finland, skal du indhente en attest fra Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), hvor din faste bopælsadresse og dit statsborgerskab bevises. For eksempel indeholder ’födelseintyg’ den påkrævede information. 
 • Hvis det er uklart, om pasansøgeren har bevaret sit danske statsborgerskab, kan ambassaden være nødt til at bede om yderligere dokumentation, f.eks statsborgerretsbevis eller ansøgerens forældres/bedsteforældres fødselsattest eller vielsesattest. Der kan altså opstå situationer i forbindelse med pasansøgning, som kan trække processen ud, og der kan gå 2-6 uger, før man får afleveret et nyt pas.

Personer under 18 år

Barnet skal altid være med på ambassaden/konsulatet ved ansøgning om pas. Desuden skal alle, der har forældremyndighed over barnet, være til stede. Ved forhindringer kan den ene forældre også give sit samtykke digitalt - se nedenfor.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Når du ansøger om pas skal du medbringe følgende: 

 • Et udfyldt pasansøgningsskemaSamtykkeerklæring på side 2 skal udfyldes af alle, der har forældremyndighed over barnet. Underskrift bør ske under opsyn af en ambassadeansat. I tilfælde af forhindringer for fremmøde fremvises kvitteringen for digitalt samtykke for den ene forældre - se ovenfor.
 • Dit senest udstedte pas
 • Dine forældres pas    
 • Original fødsels-/navne- eller dåbsattest eller en attest fra det finske Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), hvor barnets og forældrenes statsborgerskab fremkommer samt hvem som har forældremyndighed over barnet.
 • Statsborgerretsbevis/infødsretsbevis, hvis du tidligere har fået udstedt sådan et bevis.
 • For så vidt angår babyer og yngre børn, anbefaler vi, at pasbilledet tages i forvejen i en fotoforretning. De fleste fotoforretninger kan sende billedet digitalt til ambassaden ([email protected]).

Være opmærksom på 22-års reglen, dvs., at en dansk statsborger, som er født i udlandet, risikerer at fortabe sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, hvis den pågældende aldrig har boet i Danmark og ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark. Derfor skal man mellem det fyldte 20. og 21. år indgive en ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab. Læs mere om 22-års reglen.

Voksne

Når du ansøger om pas skal du medbringe følgende:

 • Et udfyldt pasansøgningsskema
 • Dit senest udstedte pas
 • Original fødsels-/navne- eller dåbsattest eller en attest fra det finske Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), hvis det er dit første pas, eller hvis dit seneste pas er udløbet for mere end to år siden.
 • Statsborgerretsbevis/infødsretsbevis, hvis du tidligere har fået udstedt sådan et bevis.
 • Ved navneændring skal både det gamle og det nye navn står skrevet på attesten. Husk at sørge for, at navneændringen også er opdateret i det danske CPR-register, pasansøgningen kan ikke behandles inden dette er sket.
 • Ambassaden tager et billede af pasansøgeren, så du behøver ikke at medbringe pasfoto.        

Hvad koster et nyt pas?

Gebyret for alle pas pr. 1. januar 2023, herunder provisoriske pas, pas til personer under 18 år, pas til personer over 65 år, EU-nødpas samt ændring af pas mv. er EUR 151 (DKK 1.125).


NB!

Forhøjet gebyr EUR 240 (DKK 1.780) – såfremt et gyldigt eller udløbet pas er bortkommet, stjålet eller beskadiget, og derfor ikke kan fremvises i forbindelse med ansøgning om nyt pas, betales et forhøjet gebyr.

Provisorisk pas udenfor ambassadens kontortid: EUR 352 (DKK 2.625)

Provisorisk pas på ambassadens officielle lukkedage: EUR 503 (DKK 3.750)

Betaling

Gebyr betales i forvejen ved at overføre pengene (i euro) til ambassadens konto. Du skal fremvise en kvittering for betaling af passet, når du møder op på ambassaden.

MODTAGER: Kongelig Dansk Ambassade
IBAN: FI44 2001 3800 5555 58
SWIFT: NDEAFIHH
I meddelelsesfeltet skriv ”Pas” samt dit navn.

Det er ikke muligt at betale med kontanter.

Ansøgning om pas på en anden dansk repræsentation i udlandet eller i Danmark

Danskere, der bor i udlandet, har mulighed for at søge om pas under ophold i Danmark og ved kortvarigt besøg i et område med en pasudstedende repræsentation i udlandet. Ved ansøgning i Danmark er det muligt at få passet udleveret ved alle danske repræsentationer i udlandet, herunder de mange honorære konsulater. Der opkræves det samme ansøgningsgebyr uafhængigt af, hvor i udlandet der ansøges, men ved udlevering et andet sted i udlandet end der, hvor der blev ansøgt, skal der betales et gebyr ved udleveringen af pas. Det er endvidere muligt at få passet udleveret ved en lang række danske borgerservicecentre i Danmark.

Senest opdateret: 02.02.2023