Gå til indhold

Dansker i Finland

Udenrigsministeriets danskerliste giver ministeriet mulighed for at kontakte danskere i en akut krisesituation i udlandet. Det kan være i tilfælde af en naturkatastrofe, en terroraktion eller en væbnet konflikt i det land, du opholder dig i. I en sådan situation kan du have brug for information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Registrering på danskerlisten er et frivilligt tilbud, som du selv vælger, om du vil bruge. Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. I systemet er der indbygget en årlig opdatering for at sikre korrekte oplysninger.

Du opfodres til at registrere dig på danskerlisten. Det kan ske via Udenrigsministeriets hjemmeside. Du får adgang via et selvvalgt brugernavn og password eller NemID.