Gå til indhold

Praktikerfaringer

Her kan du læse om tidligere praktikanters erfaringer.

Johan, 26 år, studerer European Studies på Aarhus Universitet. Politisk-Arktisk praktikant fra 1. august, 2022 – 31. januar, 2023.

Som del af ambassadens politiske team har jeg igennem hele praktikopholdet haft en spændende og varieret hverdag, hvor jeg skulle varetage en bred vifte af arbejdsopgaver af forskellig omfang og kompleksitet. En stor del af arbejdet har taget udgangspunkt i indrapportering til danske ministerier, men har sjældent været ensformigt. Det har krævet en stor del selvstændig egen research på ambassaden, men også møder i de finske ministerier eller deltagelse i konferencer, som alt sammen har givet et unikt indblik i det danske diplomatis arbejde. Som den arktiske praktikant har jeg fået muligheden for, at kombinere mine politiske arbejdsopgaver med min arktiske interesse, i form af et bredt arktisk samarbejde med andre ambassader og kontorer såvel som selvstændig rapportering.

Herudover har mit praktikophold budt på mange andre varierende arbejdsområder indenfor bl.a. varetagelse af Public Diplomacy hvor partnersøgning, strategiplanlægning og organisering af større ambassadearrangegementer har fyldt meget. Heriblandt har især Nordisk Råds Møde 2022 og EU50-jubilæet været højdepunkter, som begge har været krævende og ansvarsfulde opgaver, der til gengæld har givet stor erfaring tilbage.

Mit ophold som praktikant har været utrolig givende, med en følelse af stort ansvar og tillid fra første dag. Det er et ophold der kræver selvstændighed og gåpåmod, men giver til gengæld opfattelsen af, at være en integreret og vigtig del af ambassaden som kollega nærmere end som praktikant.

 

Oskar, 26 år, studerer International Sikkerhed og Folkeret på SDU i Odense. Politisk-Økonomisk praktikant fra 1. august, 2022 – 31. januar, 2023.

Den 1. august 2022 begyndte jeg som politisk-økonomisk praktikant på den danske ambassade i Helsingfors. Som politisk-økonomisk praktikant befandt jeg mig hurtigt i den situation, at jeg følte mig som en – vigtig – del af det politiske team på ambassaden. Jeg blev hurtigt kørt ind i arbejdsopgaverne, og følte fra starten af, at jeg var med til at bidrage til ambassadens arbejde.

Arbejdsopgaverne for mig spændte vidt fra at udarbejde svar til tilbagevendende instruktioner til mere uforudsigelige opgaver i forbindelse med arrangementer. Uanset indholdet af de opgaver, som jeg har beskæftiget mig med, har jeg altid følt, at jeg har bidraget betydningsfuldt til at løse dem. For mig personligt, har de to mest spændende oplevelser været arbejdet med Nordisk Råds session samt udarbejdelsen af Danmarks anbefalinger til Finlands UPR-eksamination. Begge dele var lærerige oplevelser for mig. For det førstnævntes vedkommende var det interessant at være en aktiv del af det store setup, som Nordisk Råds Session er. For det sidstnævntes vedkommende var det fagligt tilfredsstillende, at kunne gøre brug af mine kompetencer til konkret at udarbejde de anbefalinger, som senere blev læst op til Finland ved UPR-eksaminationen i Geneve. Ud over disse har der været mange andre mindeværdige oplevelser - så som rundvisning på fregatten Esbern Snare, koncert med en dansker som finalist til en international klaverkonkurrence, m.m.

Alt i alt har mit praktikophold på den danske ambassade været unikt, spændende og lærerigt, og jeg er glad for, at jeg har haft muligheden for at være politisk-økonomisk praktikant i Helsingfors.

 

Emilie, 26 år, studerer Cand.merc.(jur.) på BSS i Aarhus. Handelspraktikant fra 1. august, 2022 – 31. januar, 2023.

Jeg søgte stillingen som handelspraktikant fordi det er et arbejde der inddrager lidt fra begge sider af min uddannelse, samtidig med den er meget internationalt orienteret og du lærer at begå dig på en arbejdsplads med engelsk som hovedsprog og forskellige kulturer.

Mine arbejdsopgaver har været varierende både i form af størrelse og kompleksitet, og har bl.a. omfattet rapportskrivning, markedsanalyser samt arrangering og afholdelse af forskellige besøg og events. Jeg har oplevet, at man som praktikant arbejder meget selvstændigt og med det samme bliver tillagt et stort ansvar, ligesom man har mulighed for at få flere opgaver inden for et bestemt område, hvis der er noget man har en speciel interesse for. Dette har været super fedt, da det også giver en mulighed for i høj grad at være med til at planlægge sin egen arbejdsdag.

 

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Oskar, Emilie og Johan (Efterår 2022)