Spring til indhold

Takt og tone

Formalitet

Den finske forretningsmand er temmelig formel. Påklædningen er ofte en mørk habit, men tendensen går dog mod mere afslappede former. Man er tidsmæssig præcis og forventes at at være velforberedt og føre seriøse forhandlinger.

Man går direkte til sagen. Man hører til lytterne, hvilket bl.a. vil sige, at man foretrækker at høre modparten, før man selv formulerer sine egne synspunkter. Småsnak kan være sjælden. Håndtryk er almindelige ved præsentation, men berøring i øvrigt, kindkys mv. frarådes som en indledende venskabelig gestus. Fornavnene er almindeligt brugt blandt finner.

Forretninger i sauna

Saunakulturen er ærkefinsk. Som Sibelius og tangoen. Ofte vil udenlandske samarbejdspartnere inviteres til et fælles besøg i sauna, som det håbes at man deltager i (undtaget grundet sygdom eller helbred). Saunakulturen demonstrerer også den uformelle side af den finske forretningskultur. Mange gode kontakter/forretninger etableres ofte i forbindelse med saunabesøg.