Gå til indhold

Forretningskultur

Mange danskere tænker først og fremmest på Norge og Sverige og måske Island, når de taler om de andre nordiske lande. Den fjerde af de selvstændige nordiske stater: Finland, fylder imidlertid ikke så meget i danskernes bevidsthed. Dette selvom der kun går halvanden time med fly fra København til man befinder sig på finsk grund. Det er de færreste i Danmark, der ved ret meget om Finland, bortset fra at vi jævnligt hører om landets topplacering i internationale undersøgelser af skolebørns færdigheder, kvaliteten af sundhedsvæsenet, integrationen af indvandrerne i samfundet og at Finland er et af de lande i verden med mindst korruption.

 

Et land i Norden

Finland og Danmark har mange fællestræk i både adfærd, normer og sædvaner. I tråd med historie, oprindelse og sprog adskiller Finland sig dog stadigvæk fra de øvrige nordiske lande med en befolkning, der er spredt over et stort land og et sprog, der ikke minder om hverken svensk, norsk eller dansk. På trods af dette er Finland et europæisk land, der minder meget om sine nordiske naboer.

 

Effektivitet og punktlighed

Finland har en hierarkisk ledelsesform, og fokus er mere på arbejdsopgaven end på individet bag. Tonen er formel, og beslutningsprocessen er vertikal og tydelig. Finnerne er kendt for at gå direkte til sagen, og undgår helst udenomssnak. De er velforberedte og præcise, og man kan regne med at en finne altid kommer til tiden - dette forventes derfor også af modparten. Forhandlinger gennemføres hurtigt. Her er effektivt et nøgleord og forudsætter gensidig tillid, der anses for at være en yderst vigtig faktor for fremtidige forretninger. Som følge af EU-medlemsskabet i 1995 er finnerne ved at ændre sig fra deres tavse og indesluttede rygte mod en mere åben og international attitude.

Samarbejdspartnere

Interessen for danske produkter er stødt stigende blandt den finske befolkning, hvilket naturligvis lader sig mærke positivt på de finske kunders samarbejdslyst. Viser produktet først sit værd på det finske marked i en længere periode, har man således fået en både reel og loyal samarbejdspartner.

Foretrukne fremmedsprog

Finland har to officielle sprog; finsk og svensk. 88 % af befolkningen har finsk som modersmål og 5 % svensk. Samer og andre tegner sig for de resterende 7 %. Det finske sprog har intet til fælles med de andre nordiske sprog. Dets oprindelse er finno-ugrisk, der også findes i Estland.

Forretningssproget er normalt engelsk, svensk eller tysk – i denne rækkefølge. Det anbefales at begynde med engelsk. Er vedkommende finlands-svensk, vil der naturligt blive slået over i svensk, mens personer med finsk som modersmål ikke nødvendigvis vil påskønne at blive tiltalt på svensk.