Spring til indhold

Kontortider

Tid

Finland er 1 time foran Danmark. Sommer- og vintertid følger den europæiske.

Kontorer

Kontortiderne i Finland er altovervejende som i Danmark med weekend-lukning.

Forretninger

Stormagasiner og butikker har længere åbningstider i hverdagene end i Danmark, og de fleste har også søndagsåbent.

Ferie- og helligdage

De finske ferie- og helligdage er stort set de samme som i Danmark. I Finland har man dog nogle flere dage i årets løb. I sommerferieperioden, som stort set svarer til den danske skoleferieperiode, er det generelt vanskeligt at komme i forbindelse med finske virksomheder.