Gå til indhold

Politisk-økonomisk afdeling

Efterår 2022

pOLITISK-ØKONOMISK PRAKTIKANT TIL AMBASSADEN I HELSINKI

Politisk-økonomisk afdeling på ambassaden i Helsinki søger ikke en praktikant til foråret 2022, men modtager løbende praktikantansøgninger til efteråret 2022.

Har du lyst til et praktikophold på en dansk ambassade, hvor du kan få indblik i beslutningsprocesserne bag scenen, når f.eks. EU-politik, sikkerheds- og forsvarssamarbejde og nordiske spørgsmål mv. er på den politiske dagsorden? Har du lyst til at være en del af et mindre, travlt team med højt humør, et godt sammenhold og varierende arbejdsopgaver?

Såfremt ovenstående afspejler dine personlige ambitioner til en praktikplads, så kan et praktikophold ved den politisk-økonomiske afdeling på den danske ambassade i Helsinki være en unik mulighed for dig. Ambassaden søger en dygtig studerende med gode analytiske evner og interesse for udenrigs-, sikkerheds-, og europapolitik samt finsk og nordisk politik og finske forhold generelt.

Opgaverne for praktikanten vil bl.a. være:

·      Selvstændig baggrundsresearch, informationsindsamling samt udarbejdelse af bidrag til ambassadens indberetninger til Udenrigsministeriet samt øvrige ministerier, bl.a. forud for EU-rådsmøder i Bruxelles

·      Udarbejdelse af analyser af aktuelle indenrigs- og udenrigspolitiske forhold i en finsk kontekst

·      Daglig medieovervågning og udarbejdelse af nyhedsoversigter

·     Kontakt med finske myndigheder

·     Planlægning og afvikling af besøg

·    Deltagelse i briefinger og seminarer afholdt af finske myndigheder og organisationer

·    Opdatering af ambassadens hjemmeside, Facebookside og anden kommunikation

·   Bistand til løsning af andre opgaver, f.eks. kultur og administration

Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse og har afsluttet en bacheloruddannelse. Vi er især interesserede i studerende indskrevet ved studier som cand.scient.pol./adm./soc., cand.oecon., cand.merc., cand.jur. Ansøgere fra andre studieretninger, f.eks. journaliststuderende, kan også komme i betragtning.

Endvidere forventer vi, at du er initiativrig, selvstændig og fleksibel, er grundig og ansvarsbevidst samt indstillet på at levere en betydelig arbejdsindsats. Gode engelskkundskaber, skriftligt som mundtligt, samt et velformuleret og fejlfrit dansk forudsættes. Kendskab til brug af Microsoft Office, inklusiv Excel, vil være en fordel.

Ansøgningsfrist

Til efterårssemesteret 2022: Send din ansøgning, dit CV samt andre relevante dokumenter i én samlet PDF-fil senest søndag d. 28.02.2022 til [email protected].

Yderligere oplysninger

Yderligere praktiske oplysninger kan i givet fald indhentes hos ambassaden:[email protected]