Skip to content

Passi

Mitä teen, kun haluan hakea passia/uusia passini?
 

 • Tule käymään henkilökohtaisesti suurlähetystössä. Konsulipalvelumme aukioloajat löydät tästä. Varaathan kuitenkin ajan etukäteen numerosta +358 9 684 1050 tai sähköpostitse helambconsular@um.dk
 • Alle 12-vuotiaan lapsen passia on mahdollista hakea myös Tanskan kunniakonsulaateista Suomessa. Tanskan kunniakonsulaatit voivat myöntää myös pikapasseja sekä pidentää passin voimassaoloaikaa.
 • Alempaa tältä sivulta voi lukea, mitä sinun tulee ottaa mukaasi lähetystöön riippuen siitä, onko kyseessä lapsen vai aikuisen passi.
 • Lähetystö toivoo, että passi maksetaan etukäteen (ks. alempana ohjeet passin maksamiseen etukäteen).
 • Suurlähetystö on velvollinen varmistamaan, että passinhakija on säilyttänyt tanskan kansalaisuuden. Jos olet syntynyt Tanskassa ja nykyinen osoitteesi on Tanskassa, on yleensä riittävää, että lähetystö tarkistaa tiedot CPR-rekisteristä. Mutta jos olet syntynyt Tanskan ulkopuolella ja /tai asut vakituisesti Suomessa, on sinun haettava todistus Digi- ja väestötietovirastolta mistä ilmenee nykyinen kotikuntasi sekä kansalaisuutesi. Esimerkiksi syntymätodistuksessa näkyvät tarvittavat tiedot. Todistus ei saa olla 30 päivää vanhempi.
 • Jos epäselvyyksiä ilmenee sen suhteen, onko passinhakija säilyttänyt Tanskan kansalaisuuden, voi lähetystö joutua pyytämään lisädokumentteja, esimerkiksi kansalaisuustodistuksen (statsborgerretsbevis) tai hakijan vanhempien / isovanhempien syntymätodistuksen tai vihkitodistuksen. On siis mahdollista, että joissakin tilanteissa passinhakuprosessi venyy, ja uuden passin saamiseen voikin mennä 2-6 viikkoa.

Alle 18-vuotiaat henkilöt

Lapsen on aina oltava mukana suurlähetystössä/ kunniakonsulaatissa, kun hänelle haetaan passia. Myös molempien lapsen huoltajien tulee olla henkilökohtaisesti paikalla passia hakiessa. Toinen huoltajista voi nyt myös antaa sähköisesti suostumuksensa passin hakemiseen, katso alla:

Sähköisen suostumuksen antaminen

Voit sähköisesti antaa suostumuksesi lapsesi passianomukselle, mikäli sinulla on tanskalainen cpr-numero ja NEM-ID. Lapsellasi ei tarvitse olla tanskalaista cpr-numeroa.

 Myönnä suostumus sähköisesti tässä (englanninkielinen sivu)

Kun olet antanut suostumuksesi ja allekirjoittanut sen NEM-IDlläsi, voit printata kuitin. Kuitti lähetetään myös sähköiseen postiluukkuusi (e-boks). Suostumus on voimassa 90 päivää.

Ota mukaan passin hakutilanteeseen:

 • Täytetty passihakemus
  • Sivulla 3 olevassa kohdassa molempien huoltajien täytyy antaa suostumuksensa passin hakemiseen (passihakemuksen osa C, Samtykkeerklæring). Allekirjoitus on tehtävä lähetystön työntekijän läsnä ollessa (mahdollisesti esitetään kuitti toisen huoltajan sähköisestä suostumuksesta).
 • Lapsen vanha passi, jos passi on hävinnyt, on tuotava paperi, joka todistaa, että passin katoamisesta on ilmoitettu poliisille.
 • Huoltajien passit
 • Todistus Digi- ja väestötietovirastolta mistä ilmenee lapsen ja vanhempien kansalaisuus sekä lapsen huoltajat (lue tämän sivun yläosasta kohta ” Mitä teen, kun haluan hakea passia/uusia passini?”)
 • Jos kyseessä on vauvan tai pienen lapsen passi, suosittelemme, että passikuva otetaan etukäteen valokuvausliikkeessä. Suurin osa liikkeistä pystyy lähettämään kuvan digitaalisessa muodossa lähetystölle (helambconsular@um.dk)

~oon 22-vuoden säännön: Tanskan kansalainen, joka on syntynyt ulkomailla, saattaa menettää Tanskan kansalaisuuden täyttäessään 22 vuotta, jos kyseinen henkilö ei ole koskaan asunut Tanskassa eikä oleskellut Tanskassa
olosuhteissa, jotka viittaavat siihen, että henkilöllä on side Tanskaan. Sen takia 20. ja 21. ikävuoden välillä tulee hakea Tanskan kansalaisuuden säilymistä. Lue lisää 22 vuoden -säännöstä.

Aikuiset

Ota mukaan passin hakutilanteeseen: 

 • Täytetty passihakemus
 • Vanha passi, jos passi on hävinnyt, on tuotava paperi, joka todistaa, että passin katoamisesta on ilmoitettu poliisille.
 • Ote väestörekisterijärjestelmästä (lue tämän sivun yläosasta kohta ” Mitä teen, kun haluan hakea passia/uusia passini?”) Jos nimesi on vaihtunut, otteessa tulee näkyä sekä uusi että vanha nimi. Pidä myös huoli siitä, että nimenvaihdos on päivitetty Tanskan CPR-rekisteriin, passihakemusta ei voida käsitellä, ennen kuin CPR-rekisterin tiedot ovat ajan tasalla.
 • Lähetystö ottaa kuvan passinhakijasta, joten passikuvaa ei tarvitse tuoda mukana.

 

Mitä passi maksaa?

Kaikki passit, myös pikapassi, maksavat vuoden 2019 alusta 134 EUR (995 DKK).

Passi voidaan myös lähettää sinulle kotiin Suomessa, tällöin hintaan lisätään vielä postimaksu EUR 6. Voit myös hakea passin lähetystöstä, kun olet saanut viestin, että passi on valmis haettavaksi.

HUOM!
Pikapassi lähetystön aukioloaikojen ulkopuolella: 304 € (2.265 DKK)
Pikapassi lähetystön virallisina pyhäpäivinä: 435 € (3.240 DKK)

Passin maksaminen

Passi maksetaan etukäteen siirtämällä rahat (euromaksu) lähetystön tilille. Tullessasi anomaan passia on sinun esitettävä kuitti tehdystä tilisiirrosta.

VASTAANOTTAJA: Kongelig Dansk Ambassade
IBAN: FI44 2001 3800 5555 58
SWIFT: NDEAFIHH

Kirjoita viestikenttään ”Passi” sekä passinhakijan nimi.
 
Meillä ei voi maksaa käteisellä.

Passin hakeminen Tanskassa tai toisessa Tanskan suurlähetystössä ulkomailla

Tanskalaisella, joka asuu ulkomailla, on mahdollisuus hakea passia myös Tanskassa oleskellessaan. Lisäksi on mahdollista hakea passia lyhyellä vierailulla muualla ulkomailla, jossa on passeja myöntävä Tanskan edustusto. Passi voidaan myöhemmin toimittaa kaikkiin Tanskan edustustoihin ulkomaille, myös kunniakonsulaatteihin. Jos passi halutaan noutaa eri paikasta kuin missä sitä on haettu ulkomailla, on asiakkaan tällöin maksettava toimitusmaksu. Asiakkaan hakiessa passia Tanskassa suositellaan hakemus jättämään niin hyvissä ajoin, että asiakas voi itse vastaanottaa passin ollessaan vielä Tanskassa.

Päivitetty: 19.07.2019