Skip to content

Matkustaminen ja oleskelu

""  ""
Tanskan ulkoministeriö tarjoaa verkkosivuillaan muiden viranomaisten kautta saatua tietoa sekä antaa ohjeita ja neuvoja. Ulkoministeriö ei verkkosivuilla olevista tiedoista huolimatta voi kuitenkaan ottaa vastuuta mahdollisesti koituvista ongelmista.