Gå til indhold

Prisliste for kommercielle sager

Ambassaden er omfattet af Danmarks Eksportråds betalingsordning for eksportfremmeservice med en aktuel timetakst på DKK 800,- pr. påbegyndt time. For små og mellemstore virksomheder er der mulighed for at opnå en rabat på 50%. Dertil kommer evt. faktiske afholdte udgifter i forbindelse med udførelsen af en opgave.

Handelsafdelingens ydelser

            
Pris i DKK

Timetakst pr. påbegyndt konsulenttime
Den første halve time er gratis.


800,- (SME 400,-)Markedsundersøgelser, kontaktformidling,
besøgs- og mødeprogram, virksomhedsetablering,
udarbejdelse af adresselister, kollektive eksportfremstød,
messer og udstillinger, underleverancer, lobbyaktivitet,
fremskaffelse af diverse oplysninger f. eks. lovgivning,
tjenesterejser/deltagelse i møder, vært ved receptioner
og lign., distribution af materiale etc.

          

Foredrag
I Finland

Efter aftale

I Danmark, hvis man er i Danmark i anden anledning Efter aftale

Lån af Residensen
Lån af lokalerne til reception
Ambassadøren indbyder og ambassaden skriver invitationer m.m.
Dertil kommer, hvis ønsket, mad og drikke efter regning.

Efter aftale

Andre udgifter
De faktisk afholdte udgifter i forbindelse med udførelse af en opgave
f.eks. køb af bøger, statistisk materiale, større forsendelser o. lign.


Opdateret 24. juli 2020