Gå til indhold

Økonomiske nøgletal

   
                      2018  2019   2020*   2021*  2022*  2023*

BNP, vækst 

 %   1,5  1,1  -3,3  2,5  2,0  1,4 

BNP, nominelt (løbende priser)

 mia. EUR  234  241  235  245  253  261 

BNP pr. capita

  EUR  34.200  35.100  n/a  n/a  n/a  n/a

Privat forbrug, vækst

 %  1,8 0,8  -3,9  3,8  2,5  1,8

Offentlig forbrug, vækst

 %  1,6 1,1  1,4  3,1  -0,7  -0,7

Privat investering, vækst

 %  3,7 -1,6  -6,0  -2,0  3,8  3,7

Offentlig investering, vækst

 %  5,0 2,1  9,0  0,1  -2,7  -3,8
Offentlig gæld, brutto  % af BNP  59,6 59,3  69,0  71,4  72,5  73,6

Forbrugerpriser (CPI-index), vækst

 %  1,1  1,0  0,3  1,0  1,4  1,6

Befolkning

 mio.  5,51  5,52  5,53  5,53  5,54  5,54

Registreret arbejdsløshed (sæsonjusteret)

 %  7,4  6,7 7 ,8  8,0  7,6  7,2

Dansk vareeksport

 mia.kr.  14,97   14,73  n/a  n/a  n/a    n/a 

Dansk vareimport

 mia.kr.  8,88  8,25  n/a  n/a  n/a   n/a

Dansk tjenesteeksport

 mia.kr.  8,68   n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

Dansk tjenesteimport

 mia.kr.  4,35   n/a  n/a  n/a  n/a  n/a
Corruption Perception Index  0-1001  85   86  85  n/a  n/a  n/a 


*estimat

1: perceptionen af graden af korruption i den offentlige sektor, hvor 0 betegner en meget korrupt sektor og 100 en sektor uden korruption.