Spring til indhold

Kørekort

Danskere med fast bopæl i andre EU-lande kan ikke længere få udstedt dansk kørekort. 

Hvis du har fast bopæl i Finland og vil have byttet et gammelt dansk kørekort til et EU-kørekort, bedes du ansøge om finsk kørekort hos de finske myndigheder. 
Se mere information på Ajovarmas og Traficoms hjemmesider.

Muligvis vil de finske myndigheder bede dig om en bekræftelse på, at dit kørekort er udstedt i Danmark. Denne bekræftelse skal du selv indhente ved at henvende dig skriftligt til Rigspolitiet. Ansøgningen på bekræftelsen skal indeholde dit cpr.-nummer og din nuværende adresse. For tilfældet er det to måneders ventetid.

Hvis du har mistet dit kørekort, skal du også redegøre for, hvordan det er mistet. Det er vigtigt, at du husker at underskrive ansøgningen.

Ansøgningen skal sendes med brev, faxes eller mailes til:

Rigspolitiet
Nationalt Færdselscenter
Pas og Kørekort
Polititorvet 14
1780 København V

Tlf: +45 45156390
Fax: +45 45150176
Mail: pol-paskorekort@politi.dk (sikker post via borger.dk)

 

Internationalt kørekort

Det eneste man kan søge om at få udstedt i Danmark er et internationalt kørekort, som i forbindelse med det nationale kørekort skal bruges i forskellige lande som f.eks. i USA. Et internationalt kørekort udstedes efter ansøgning og mod forevisning af dansk EF-kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas og kun for en periode på ét år. Du kan kun søge om et internationalt kørekort, hvis du har fast bopæl i Danmark og kun er midlertidigt i Finland.

Et international kørekort koster 335 kr./45,- €.

 

Midlertidigt kørekort
Mistes kørekortet under ferie, vil de danske repræsentationer efter kontrolcheck med Københavns Borgerservice kunne udstede en attest på, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

For udstedelse af erklæringen om mistet kørekort erlægges et gebyr på 245 kr./33,- €.