Spring til indhold

Dobbelt statsborgerskab

Fra den 1. september 2015 har dobbelt statsborgerskab været tilladt ifølge indfødsretsloven. 

Er du bosiddende i udlandet, og er du interesseret i at kende mere til de nye regler om dobbelt statsborgerskab?

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

1)    Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab

2)    En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Infødsretskontoret ved  Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) indtil 31. august 2020.

Yderligere information findes her.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Indfødsretskontoret har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. For personer over 12 år skal passet indeholde biometri (fingreaftryk og billede i en chip). Du skal møde personligt op på ambassaden for at søge om et dansk pas.

Yderligere information findes på ambassadens konsulære sider.