Spring til indhold

Ambassadørens hilsen

Velkommen til den danske ambassade i Helsinki.

Mine kollegaer og jeg på ambassaden arbejder for at fremme danske interesser i Finland, både politisk, økonomisk, kommercielt og kulturelt.

De dansk-finske diplomatiske relationer går tilbage til 1918. Danmark og Finland har meget til fælles. Det, der binder os sammen, er i første række vort fælles menneskesyn, et stærkt værdifællesskab og samfundsindretning.

Ambassadens opgave er at bistå dig som borger, virksomhed eller dansk myndighed. Det gør vi proaktivt, eller hvis behovet skulle opstå mere pludseligt.

Ambassaden arbejder aktivt for at hjælpe danske virksomheder i Finland samt fremme finske investeringer i Danmark. Vi forsøger at udbrede kendskabet til Danmark i Finland gennem bl.a. kulturelle arrangementer og udvekslinger.

På vores hjemmeside kan du finde yderligere information om ambassaden. Følg også gerne ambassaden på de sociale medier, hvor vi løbende orienterer om vores aktiviteter.

Med venlig hilsen,
Charlotte Laursen

Ambassador