Spring til indhold

Den danske ambassade i Helsinki søger praktikant i den politisk-økonomiske afdeling til d. 3.2.–31.7.2020

Har du lyst til et praktikophold på en dansk ambassade, hvor du kan få indblik i beslutningsprocesserne bag scenen, når f.eks. EU-politik, Brexit, sikkerheds- og forsvarssamarbejde og nordiske spørgsmål mv. er på den politiske dagsorden? Har du lyst til at være en del af et mindre, travlt team med højt humør, et godt sammenhold og varierende arbejdsopgaver?

Såfremt ovenstående afspejler dine personlige ambitioner til en praktikplads, så kan et praktikophold ved den politisk-økonomiske afdeling på danske ambassade i Helsinki være en unik mulighed for dig.

Ambassaden søger en dygtig studerende med gode analytiske evner og interesse for udenrigs-, sikkerheds-, og europapolitik samt finsk og nordisk politik og finske forhold generelt. Praktikopholdet er fra 3. februar til 31. juli 2020.

Opgaverne for praktikanten vil bl.a. være:

  • Selvstændig baggrundsresearch, informationsindsamling samt udarbejdelse af bidrag til ambassadens indberetninger til Udenrigsministeriet samt øvrige ministerier, bl.a. forud for EU-rådsmøder i Bruxelles
  • Udarbejdelse af analyser af aktuelle indenrigs- og udenrigspolitiske forhold i en finsk kontekst
  • Daglig medieovervågning og udarbejdelse af nyhedsoversigter
  • Kontakter med finske myndigheder
  • Planlægning og afvikling af besøg
  • Deltagelse i briefinger og seminarer afholdt af finske myndigheder og organisationer
  • Opdatering af ambassadens hjemmeside, Facebookside og anden kommunikation
  • Bistand til løsning af andre opgaver, f.eks. kultur og administration

Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse og har erhvervet dig en bachelorgrad. Vi er især interesserede i studerende indskrevet ved studier som cand.scient.pol./adm./soc., cand.oecon., cand.merc., cand.jur. Ansøgere fra andre studieretninger, f.eks. journaliststuderende, kan også komme i betragtning.
Endvidere forventer vi, at du er initiativrig, selvstændig og fleksibel, er grundig og ansvarsbevidst samt indstillet på at levere en betydelig arbejdsindsats. Gode engelskkundskaber, skriftligt som mundtligt, samt et velformuleret og fejlfrit dansk forudsættes. Kendskab til brug af Microsoft Office, inklusiv Excel, vil være en fordel.

Aftaleforhold og løn

Et praktikophold er som regel af 6 måneders varighed. Praktikanterne tilknyttes ambassaden under de af Udenrigsministeriet udarbejdede regler.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud til dækning af specificerede og dokumenterede udgifter inden for en månedlig beløbsgrænse på 3.600 DKK. Det kan være udgifter til rejse ved tiltrædelse og ophør af praktikopholdet, bolig, forsikringer, lokal transport samt andre typer af udgifter, der knytter sig til praktikopholdet. Det er under opholdet muligt at modtage SU efter gældende regler. Herudover opfordres praktikanten til at søge legater til at dække eventuelle øvrige udgifter. Der er også mulighed for Erasmus+ tilskud alt efter praktikantens institutions individuelle aftaler.

Praktikanten er selv ansvarlig for at finde en bolig. Det vil evt. være muligt at overtage den nuværende praktikants lejlighed, nærmere oplysninger om dette kan fås hos den nuværende praktikant.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, dit CV samt andre relevante dokumenter i én samlet PDF-fil senest søndag d. 15.9.2019 til helambjobs@um.dk.

Yderligere oplysninger 
Yderligere praktiske oplysninger kan spørges i givet fald indhentes hos ambassaden:
helamb@um.dk

Du kan læse om tidligere praktikanters erfaringer på http://finland.um.dk/da/om-os/praktik/praktikerfaringer/.