Spring til indhold

Praktikant i politisk-arktisk afdeling

Praktikanter med særligt kendskab til Arktis, Grønland og/eller Færøerne søges til ambassaderne i Helsinki, Oslo og Stockholm pr. 1. august 2021. 

Frist søndag den 14. marts 2021
 
De danske ambassader i Helsinki, Oslo og Stockholm søger hver en praktikant for efteråret 2021 i perioden 1. august 2021 til 31. januar 2022 med særligt kendskab til forholdene i Arktis, Grønland og/eller Færøerne. Du skal være kandidatstuderende fra rigsfællesskabet eller udenlandsk kandidatstuderende indskrevet ved en uddannelsesinstitution i rigsfællesskabet.  Arbejdsopgaverne som praktikant på ambassaderne er alsidige og indebærer research, besvarelse af borgerhenvendelser, deltagelse i møder samt udarbejdelse af indberetninger og notater mv. Stillingen vil have et særligt fokus på Arktis, og et godt kendskab til rigsfællesskabets politik og prioriteter i Arktis er en fordel. 

Andre opgaver du kan se frem til at beskæftige dig med har fokus på Public Diplomacy, kommunikation og kultur. Kommunikationsopgaverne omfatter bl.a. ekstern kommunikation via ambassadernes SoMe, med det formål at fremme Danmark og rigsfællesskabets interesser i henholdsvis Finland, Norge og Sverige. I denne forbindelse vil du også komme til at samarbejde med handelskontorer i repræsentationens land. Det er en forudsætning, at du kan skrive, læse og forstå dansk og engelsk. God forståelse for norsk og svensk er også vigtigt for at kunne varetage ambassadernes eksterne kommunikation. Kendskab til grønlandsk eller færøsk er også en fordel. Du skal ligeledes have et forudgående kendskab til sociale medier og online kommunikation. 

Yderligere vil du som praktikant følge udviklingen i henholdsvis Finland, Norge og Sveriges økonomi og politik i relation til rigsfællesskabets interesseområder. Du vil ligeledes blive involveret i forberedelsen af danske delegationsbesøg i landene. Endelig indgår du i ambassadernes forefaldende arbejde og øvrige praktiske opgaver. Du vil have stor selvstændighed i varetagelsen af de daglige opgaver i samarbejde med de andre praktikanter på ambassaderne. 

Praktikopholdene er ulønnet, men ambassaderne yder delvis kompensation til dækning af dokumenterede udgifter til husleje, transport mv. 

Afviklingen af praktikforløbet forudsætter selvsagt, at det vurderes forsvarligt at have praktikanter på repræsentationen henset til Covid-19-udviklingen og forventninger til den videre udvikling i efterårssemestret

Send din ansøgning til anastud@um.dk, helambjobs@um.dk, oslamb@um.dk og jobstoamb@um.dk, vedlagt CV, eksamensudskrifter og eventuelle udtalelser. Du bedes angive, hvilken ambassade du har præference for. Ansøgningen med vedhørende dokumentation bedes samlet i én pdf-fil. I emnefeltet skal du angive ”Praktikantansøgning Arktis efterår 2021”. 

Ansøgningsfristen for efterårssemesteret er søndag den 14. marts 2021. Ansøgningen skal være på dansk. 

Spørgsmål angående praktikantstillingerne kan rettes til maikar@um.dk / +358 50 348 0723