Spring til indhold

Frist for anmodning om generhvervelse af dansk statsborgerskab den 31 august 2020

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet: 
 
1) Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab. 
2) En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. 
 
Hvordan man søger om at generhverve dansk statsborgerskab:
Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Infødsretskontoret ved  Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) indtil 31. august 2020.
 
Yderligere information findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 Seneste nyt

    Se alle