Spring til indhold

Optagelse på valglisten

For at kunne stemme til valg i Danmark skal man være optaget på folketingsvalglisten. Denne er en fortegnelse over personer, der er stemmeberettiget ved et valg i Danmark.
Opholder du dig i udlandet, kan du søge om optagelse på folketingsvalglisten. Det vil give dig ret til at deltage i folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

Du kan læse mere om optagelse på folketingsvalglisten på;

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Husk at søg i god tid!

For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende ansøgningen ind i god tid inden næste valg. Ambassaden anbefaler, at man søger digitalt.

Ansøg digitalt om optagelse på folketingsvalglisten på borger.dk;

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Valgsystemet/Folketingsvalg-og-folkeafstemninger/Stemmeret-og-valgbarhed-til-folketingsvalg?NavigationTaxonomyId=7b46ab7f-199b-4262-aecf-6fc48a09ea6b


Ansøge pr. brev om optagelse på folketingsvalglisten på;

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/
Benyt formularen i højre hjørne.

Formularen skal udfyldes og sendes til folkeregisteret i seneste danske bopælskommune.

Danskere, der bor i et af de øvrige EU-lande

Danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, har efter ansøgning ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det gælder også for de danskere, der ikke er omfattet af en af de persongrupper, som uanset ophold i udlandet anses for at have bevaret deres bopæl i landet. Du skal have indsendt din ansøgning senest 5 uger før valget.
Du kan læse mere om dette på;

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/eu-bosatte-danskeres-valgret-til-europa-parlamentsvalg-2019/Seneste nyt

    Se alle