Spring til indhold

Møder i Det Udenrigspolitiske nævn

26.06.2018  12:37
Der afholdes to møder i Det Udenrigspolitiske Nævn onsdag den 27. juni 2018.

Det første møde starter kl. 10.45. Fra regeringen deltager statsministeren. Følgende emne er på dagsordenen:

1. Forelæggelse af møde i Det Europæiske Råd og møde i Det Europæiske Råd (art. 50) den 28.-29. juni 2018

***

Det andet møde starter kl. 15.15. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren. Følgende emner er på dagsordenen:

1. Vejen frem mod NATO-topmødet i Bruxelles d. 11.-12. juli 2018

2. Besvarelse af skriftligt spørgsmål 1: Hvad kan ministeren oplyse om situationen i Tyrkiet efter valget den 24. juni 2018  


Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til udenrigsministerens seneste rejser og bilaterale drøftelser mv.