Spring til indhold

Ny e-pjece gør status for regeringens særlige indsats for religions- og trosfrihed

07.02.2019  14:31

For godt et år siden lancerede regeringens den særlige indsats for religions- og trosfrihed og religiøst forfulgte herunder kristne. I den forbindelse har udviklingsminister Ulla Tørnæs ladet udarbejde en e-pjece, hvori der gøres status for regeringens indsats.
 
Der er i disse år et særligt behov for at fremdrage og minde om religions- og trosfrihed som en menneskerettighed. Størstedelen af verdens befolkning lever i dag i lande, hvor tros- og religionsfriheden er under pres – fra statslige såvel som ikke-statslige aktører. Regeringen har med lanceringen af indsatsen for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal sat fokus på disse udfordringer.

Indsatsen for religions- og trosfrihed forfølges i fem spor: Mobilisering af det internationale samfund, tematisk fokus på ligestilling mellem kønnene og Responsibility to Protect (R2P), geografisk fokus på EU’s nærområder, herunder Mellemøsten og Nordafrika, samarbejdsprojekter om religions- og trosfrihed i Egypten, Iran, Indonesien og Libanon, samt et spor om hjælp til forfulgte enkeltpersoner på baggrund af religions- og trosfrihed.
 
E-pjecen beskriver indsatsen fem spor og gør status for regeringens arbejde med disse.
 
E-pjecen kan downloades her.