Spring til indhold

Vareeksporten faldt 6,3 pct. i oktober 2020. Årsstigningstakten faldt til -1,4 pct.

09.12.2020  12:37
I oktober 2020 faldt vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 6,3 pct. i forhold til september, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. 

Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -1,4 pct. fra forrige måneds årsvækst på -0,1 pct. De seneste tre måneder er vareeksporten øget 0,4 pct. i forhold til tre måneder forud, og i de første 10 måneder af 2020 har der været et fald på 2,8 pct. i forhold til samme periode i 2019. Inklusive energivarer, skibe og fly har faldet i 2020 været 4,6 pct. i forhold til samme 10 måneder i 2019.

Faldet i oktober i forhold til september på i alt 3,6 mia.kr. kan helt overvejende henføres til et fald til USA på 3,7 mia.kr. Dette skyldes en ekstraordinær stor medicinaleksport i september. I de første 10 måneder af 2020 er den samlede vareeksport til USA øget 5,0 pct. i forhold til samme periode i 2019. Vareeksporten til EU27 var nogenlunde uændret i oktober, og er faldet omkring 4 pct. i 2020 i forhold til samme periode i 2019. Dette er lidt mere end til lande udenfor EU27, hvor faldet kun har været 1,6 pct., som følge af markant vækst til især USA og Kina.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dkSeneste nyt

    Se alle