Spring til indhold

Markedsbarrierer

EU-medlemskabet og det tætte nordiske samarbejde har elimineret de handelsmæssige barrierer. Finske forretningsforbindelser og fremtidige partnere besidder generelt ganske gode engelskkundskaber. Den største markedsbarriere i dag i forhold til Finland er derfor måske den mentale barriere fra dansk side på grund af en ensidig opfattelse af finske værdier, sprog og kultur. Danmark og danske produkter har generelt et godt ry i Finland og en god markedsposition her kan samtidig være en døråbner af eksporten til de baltiske lande og Rusland.

Finnerne er kendt som grundige og effektive, og forhandlinger føres sagligt og direkte. Finnerne er ærlige, siger deres mening og går generelt meget op i, at aftaler overholdes. Beslutningsprocessen i finske virksomheder tager ofte længere tid end i danske, fordi man i Finland forhører sig i hele virksomheden før en betydningsfuld beslutning træffes. Ved indgåelse af aftaler med finske virksomheder, skal man altså forvente en længere proces og flere møder, før en aftale er en realitet. Dette misforstås til tider af danske virksomheder og opfattes som langsommelighed. Men faktisk har danske virksomheder også en interesse i, at en beslutning om at købe deres produkt nyder så stor opbakning hos den finske kunde som muligt.

Få også mere information om markeds- og sektorrapporter, tal og analyser.

Få information og rådgivning om handelsbarrierer.

Redigeret 24. juli 2015