Spring til indhold

Importregler

Finlands EU-medlemskab betinger, at samhandel inden for EU følger fællesskabets regler på området. Det indebærer bl.a., at der principielt ikke findes kvantitative eller tekniske restriktioner eller andre importregulerende foranstaltninger. Dog respekterer EU nationale bestemmelser med sundheds- og sikkerhedsmæssigt sigte.

Eventuelle begrænsninger går primært på levende dyr, planter, animalske levnedsmidler eller lignende. Bestemmelser herom administreres af henholdsvis Jord- och Skogsbruksministeriet og Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Finlands importregler

Jord- och Skogsbruksministeriet
PL 30, 00023 Statsrådet
Telefon +358 (0)9 160 01
E-mail: kirjaamo.mmm@mmm.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Telefon +358 29 530 0400
E-mail: kirjaamo@evira.fi

Øvrige importbestemmelser

Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger de fælles EU-regler, der f.eks. fastsætter hvilke kvantitative begrænsninger, der gælder for specifikke produkter undtaget tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.

Mere information vedr. inter-EU-handel kan findes hos Eksportteknisk rådgivning.

Redigeret 23. juli 2015