Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

   
                        2016      2017 2018  2019*   2020*  2021*

BNP, vækst 

 %   2,8  2,7  2,3   1,7   1,4  1,2

BNP, nominelt (løbende priser)

 mia. EUR  216 224 234  242  250  258

BNP pr. capita

  EUR  39.300  40.600   42.300   n/a  n/a  n/a

Privat forbrug, vækst

 %  2,2 1,5  1,4    1,8  1,6   1,6

Offentlig forbrug, vækst

 %  1,8 -0,4  1,4   0,2  0,5  0,3

Privat investering, vækst

 %  8,7  4,8  3,3  0,4  1,7  1,4

Offentlig investering, vækst

 %  8,0  2,4  3,0  1,1  -2,9  -2,4
Offentlig gæld  % af BNP  63,0 61,3   58,9  58,1  57,4  57,4

Forbrugerpriser (CPI-index), vækst

 %  0,4 0,7  1,1  1,2  1,5  1,7

Befolkning

 mio.  5,50  5,51  5,52   5,53  5,54  5,55

Registreret arbejdsløshed (sæsonjusteret)

 %  8,8 8,6  7,4  6,3  6,1  6,0

Dansk vareeksport

 mia.kr. 14,76 15,5  14,99   n/a  n/a  n/a

Dansk vareimport

 mia.kr. 7,05  8,05 8,8  n/a  n/a  n/a

Dansk tjenesteeksport

 mia.kr. 7,35  7,69  8,68   n/a  n/a  n/a

Dansk tjenesteimport

 mia.kr. 4,13  3,90  4,35   n/a  n/a  n/a
Corruption Perception Index  0-1001 89 85  85   n/a  n/a  n/a


*estimat

1: perceptionen af graden af korruption i den offentlige sektor, hvor 0 betegner en meget korrupt sektor og 100 en sektor uden korruption.

Kilder: European Commission, Statistics Finland; Danmarks Statistik; Transparency International; Ministry of Finance

Opdateret 16. april 2019