Spring til indhold

Prisliste for kommercielle sager

Ambassaden er omfattet af The Trade Councils betalingsordning for eksportfremmeservice med en timetakst på DKK 995,- pr. påbegyndt time, dog minimum DKK 2.500,- pr. individuel løst opgave. Dertil kommer evt. de faktiske afholdte udgifter i forbindelse med udførelsen af en opgave.

 

Handelsafdelingens ydelser

Pris i DKK

Timetakst pr. påbegyndt konsulenttime
Den første halve time er gratis.


995,-

Minimumspris

Markedsundersøgelser, kontaktformidling,
besøgs- og mødeprogram, virksomhedsetablering,
udarbejdelse af adresselister, kollektive eksportfremstød,
messer og udstillinger, underleverancer, lobbyaktivitet,
fremskaffelse af diverse oplysninger f. eks. lovgivning,
tjenesterejser/deltagelse i møder, vært ved receptioner
og lign., distribution af materiale etc.

2.985,-Eksportstartpakke / 50 timer
Eksportstartpakke
Eksportstartpakke med 35% tilskud fra The Trade Council

47.250,-
30.712,50,-

Foredrag
I Finland
I Danmark, hvis man er i Danmark i anden anledning

Efter aftale
Efter aftale

Udlejning af kontor/mødelokale
Inkl. kaffe, vand og småkager


1.950,-

Lån af Residensen
Lån af lokalerne til reception
Ambassadøren indbyder og ambassaden skriver invitationer m.m.
Dertil kommer, hvis ønsket, mad og drikke efter regning.

Efter aftale

Andre udgifter
De faktisk afholdte udgifter i forbindelse med udførelse af en opgave
f.eks. køb af bøger, statistisk materiale, større forsendelser o. lign.


Opdateret d. 23. juli 2015