Spring til indhold

Kredit- og soliditetsoplysninger

Ved indgåelse af nyt samarbejdsforhold og ved større fordringer vil ambassaden foreslå indhentelse af kredit- og soliditetsoplysninger.

Egentlige kredit- og soliditetsoplysninger indhenter ambassaden gennem finsk oplysningsbureau. Rapporterne indeholder normalt informationer om ejerskabsforhold, finansielle nøgletal, årsrapporter, driftsregnskab, kreditvurderinger m.v.

Eksempler på rapporter:

Grundrapport

Indeholder grundoplysninger vedr. virksomhedens omsætning samt eventuelle betalingsanmærkninger.

Økonomirapport

Indeholder oplysninger vedr. virksomhedens omsætning, resultatopgørelse og balance samt nøgletal.

Rating Alfa

Indeholder bl.a. en kreditanbefaling, en rating samt en oversigt over de faktorer som ratingen baserer sig på.


For yderligere information og assistance kontakt venligst en af ambassadens handelsrådgivere.