Spring til indhold

Praktikant i den politisk-økonomiske afdeling

Vi søger en praktikant til den politisk-økonomiske afdeling hvert efterår og forår. Næste gang søger vi en praktikant i august/september 2017.

Har du lyst til et praktikophold på en dansk ambassade, hvor du kan få indblik i beslutningsprocesserne bag scenen, når f.eks. Rusland, migration, ØMU, østligt partnerskab, sikkerheds- og forsvarssamarbejde, nordiske spørgsmål mv. er på de europæiske og internationale politiske dagsordener? Har du lyst til at være en del af et mindre, travlt team med højt humør, et godt sammenhold og varierende arbejdsopgaver?

Såfremt ovenstående afspejler dine personlige ambitioner til en praktikplads, så kan et praktikophold ved den danske ambassade i Helsinki være en unik mulighed for dig. Ambassadens politisk-økonomiske afdeling søger en dygtig studerede med gode analytiske evner og interesse for udenrigs- sikkerheds- og europapolitik samt finsk politik og finske forhold generelt.

Opgaverne for praktikanten vil være:

  • Selvstændig baggrundsresearch, informationsindsamling samt udarbejdelse af bidrag til ambassadens indberetninger til Udenrigsministeriet samt øvrige ministerier, bl.a. forud for EU-rådsmøder i Bruxelles
  • Udarbejdelse af analyser af aktuelle indenrigs- og udenrigspolitiske forhold i en finsk kontekst
  • Daglig medieovervågning og udarbejdelse af nyhedsoversigter
  • Kontakter med finske myndigheder
  • Deltagelse i briefinger og seminarer afholdt af finske myndigheder og organisationer
  • Opdatering af ambassadens hjemmeside, Facebookside og anden kommunikation
  • Bistand til løsning af andre opgaver, f.eks. vedr. eksportfremme, kultur samt administration

Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse og har erhvervet dig en bachelorgrad. Vi er især interesserede i studerende indskrevet ved studier som cand.scient.pol./adm./soc., cand. oecon., cand.merc., cand.jur. Ansøgere fra andre studieretninger, fx journaliststuderende, kan også komme i betragtning.
Endvidere forventer vi, at du er initiativrig, selvstændig og fleksibel, er grundig og ansvarsbevidst samt indstillet på at levere en betydelig arbejdsindsats. Gode engelskkundskaber, skriftligt som mundtligt, samt et velformuleret og fejlfrit dansk forudsættes. Kendskab til brug af Microsoft Office, inklusiv Excel, vil være en fordel.

Aftaleforhold og løn

Et praktikophold er som regel af 6 måneders varighed. Praktikanterne tilknyttes ambassaden under de af Udenrigsministeriet udarbejdede ”Regler for administration af praktikanter pr. 1. august 2015”.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud til dækning af specificerede og dokumenterede udgifter inden for en månedlig beløbsgrænse på 3.600 DKK. Det kan være udgifter til rejse ved tiltrædelse og ophør af praktikopholdet, bolig, forsikringer, lokal transport samt andre typer af udgifter, der knytter sig til praktikopholdet. Det er under opholdet muligt at modtage SU efter gældende regler. Herudover opfordres praktikanten til at søge legater til at dække eventuelle øvrige udgifter. Der er også mulighed for Erasmus+ tilskud alt efter praktikantens institutions individuelle aftaler.

Praktikanten er selv ansvarlig for at finde en bolig. Det vil evt. være muligt at overtage den nuværende praktikants lejlighed, nærmere oplysninger om dette kan fås hos den nuværende praktikant.

Yderligere oplysninger
Du kan læse om tidligere praktikanters erfaringer på http://finland.um.dk/da/om-os/praktik/praktikerfaringer/. Yderligere praktiske oplysninger kan i givet fald indhentes hos akademisk medarbejder Riikka Kuusilehto (riikuu@um.dk). 

 

Alt
Helsinki er en levende og aktiv by omkranset af havet og præget af storslået natur samt design og arkitektur. Året rundt arrangeres mange forskellige kultur- og gadeevents. Helsinki var World Design Capital i 2012 og blev i 2011 kåret som Most Livable City i verden af det internationale tidsskrift Monocle.