Spring til indhold

Konsulære tjenester den 1. maj 2017

27.04.2017  14:37
Opmærksomheden henledes på, at det ikke er muligt at søge om pas, visum eller opholdstilladelse mandag den 1. maj 2017.