Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

   
    2013  2014  2015  2016*  2017* 

2018* 

senest 12 måneder

BNP, vækst   -0,8  -0,6  0,1 2,5  2,8  2,7 
BNP, nominelt
(løbende priser)
 mia. EUR  203,3  205,4  209,1  n/a 215,5 n/a
Privat forbrug, vækst  %  -0,5  0,8  1,7  2,0 1,3  2,0 
Offentlig forbrug, vækst  %  1,1  -0,5  0,2  1,8 -0,5  3,0 
Offentlig gæld  % af BNP  56,5  60,2  63,6  65,4 67,1  n/a 
Forbrugerpriser (CPI-index), vækst  %  2,2  1,2  -0,2  0,3 1,1  n/a
Befolkning  mio.  5,45  5,47  5,49  5,5  5,5  n/a 
BNP pr. capita  EUR  37.138  37.595  38.162  38.959 39.210  n/a 
Registreret arbejdsløshed (sæsonjusteret)  %  8,2  8,7  9,4  9,0 8,4  n/a 
Udenlandske direkte investeringer  mia. EUR  64,4 75,6  74,6   n/a 60,34  n/a 
Dansk vareeksport  mia.kr.  17,6 17,0  16,3  15 15,5  15,07 
Dansk vareimport  mia.kr.  9,0 7,5  7,5  7,3  8,1 n/a 
Dansk tjenesteeksport  mia.kr.  7,9 7,5  7,3  4,91  7,5  n/a 
Dansk tjenesteimport  mia.kr.  3,8 4,0  3,7  2,61  3,91  n/a 
Corruption
Perception Index
 0-1001  89 89   90 89 85  n/a 

   
*estimat

1: perceptionen af graden af korruption i den offentlige sektor, hvor 0 betegner en meget korrupt sektor og 100 en sektor uden korruption.

Kilder: European Commission, Statistics Finland; Danmarks Statistik; Transparency International

Opdateret 17. oktober 2018