Spring til indhold

Landefakta

   Alt  Alt

Hovedstad

648.042 indbyggere i Helsinki (2018) 1.49 mio. i Helsinki regionen (2018)     

Areal

338.440 km2

Indbyggertal

5,52 mio. (2019)

Styreform

Republik (præsident Sauli Niinistö)

Officielle sprog

Finsk og svensk (87,6 % hhv. 5,2 %) (2018)

Religion

69,8 pct. af den finske befolkning er medlem af Finlands evangelisk-lutherske kirke. 1,1 pct. tilhører den Finsk-ortodokse kirke, mens 1,7 pct. tilhører andre trosretninger (2018).
Fakta-ark


Download her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Historie

 

Her kan du læse om finsk historie.

Litteratur:
Meinander, Henrik 2006/2014. Finlands historia - Linjer, strukturer vändpunkter.

 

Økonomi

Økonomiske nøgletal kan du se her.

Politik

Parlament ( Eduskunta/Riksdagen )

Sammensætning (i alt 200 medlemmer)

Socialdemokratiet

40

Sandfinnerne 

39

Samlingspartiet

38

Centerpartiet

31

De Grønne 20

Venstreforbundet

16

Svensk Folkeparti

9

Kristendemokraterne

5

Andre grupper

2

 

Regering


Statsminister
Juha Sipilä, formand for Centerpartiet 

Finansminister
Petteri Orpo, formand for Samlingspartiet

Udenrigsminister
Timo Soini, Blå Fremtid

Erhvervsminister
Mika Lintilä, Centerpartiet

Udenrigshandel- og udviklingsminister 
Kai Mykkänen, Samlingspartiet

Indenrigsminister
Paula Risikko, Samlingspartiet

Forsvarsminister
Jussi Niinistö, Blå Fremtid

Justitsminister
Antti Häkkänen, Samlingspartiet

Kommune- og reformminister
Anu Vehviläinen, Centerpartiet

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen, Samlingspartiet

Europa-, kultur-, og idrætsminister
Sampo Terho, Blå Fremtid

Jord- og Skovbrugsminister
Jari Leppä, Centerpartiet

Trafik- og kommunikationsminister
Anne Berner, Centerpartiet

Arbejdsminister
Jari Lindström, Samlingspartiet

Social- og sundhedsminister
Pirkko Mattila, Blå Fremtid

Familie- og omsorgsminister
Annika Saarikko, Centerpartiet

Bolig-, energi- og miljøminister
Kimmo Tiilikainen, Centerpartiet

 

Indenrigspolitisk situation
Sauli Niinistö (Samlingspartiet) blev valgt til republikken Finlands 12. præsident den 5. februar 2012 for en 6-års periode. Præsident Niinistö afløste præsident Tarja Halonen, som var Finlands første kvindelige præsident. Det er første gang siden 1956, at en kandidat fra Samlingspartiet er valgt til præsident, og første gang siden 1982, at den finske præsident ikke er socialdemokrat.

Seneste Rigsdagsvalg fandt sted den. 19. april 2015. Det største parti blev Centerpartiet med 49 mandater (fremgang på 14 mandater), herefter kom Sandfinnerne med 38 mandater (nedgang på 1 mandat); Samlingspartiet med 37 mandater (nedgang på 7 mandater) og Socialdemokraterne med 34 mandater (nedgang på 8 mandater). De Grønne og Svensk Folkeparti opnåede henholdsvis 15 mandater (fremgang på 5 mandater) og 9 mandater (uændret). Venstreforbundet fik 12 mandater (nedgang på 2 mandater) og Kristendemokraterne 5 mandater (nedgang på 1 mandat).  


Det førte den 29. maj 2015 til dannelsen af en flertalsregering bestående af Centerpartiet, Samlingspartiet og Sandfinnere. Sandfinnerne blev dog efter valg af ny formand i juni 2017 splittet i to, da en stor gruppe af udbrydere fra Sandfinnernes parlamentariske gruppe dannede en ny parlamentarisk gruppe kaldet den blå Riksdagsgruppe (Pr. 15. november: Blå Fremtid), som nu sidder i regeringen i stedet for Sandfinnerne. Der er tale om Finlands 74. regering, og den er under ledelse af statsminister Juha Sipilä (Centerpartiet). Regeringen har 17 ministreRegeringsprogrammet fokuserer især på, at en forbedring af den finske økonomi skal ske ved gennem et omfattende reformprogram.

Udenrigspolitisk situation
Fundamentet for finsk udenrigspolitik er EU-medlemsskabet fra 1995. Endvidere er Partnerskab-for-Fred-aftalen med NATO, forholdet til Rusland samt det nordiske samarbejde vigtige elementer i finsk udenrigspolitik. Finland opretholder militær alliancefrihed og et betydeligt territorialforsvar baseret på værnepligt. Finland prioriterer nærområdet, især Sverige og Estland pga. nærheden samt sproglige og kulturelle ligheder. Finland tog initiativet til oprettelsen af EU's Nordlige Dimension, som sigter mod at øge samarbejdet mellem EU, Norge, Island og Rusland på områder som miljø, handel, transport og energi. Forbedring af Østersøens havmiljø er et højt prioriteret mål.


Regeringens udenrigspolitiske prioriteringer fremgår af regeringsprogrammet.

Sprog

Finlands to officielle sprog er finsk og svensk og Finlands status som tosproget land er indskrevet i den finske grundlov. Den svensktalende del af den samlede finske befolkning udgør i dag ca. 5 % og bor primært i kystområderne mod syd og vest. Der er dog store forskelle på andelen af svensktalende fra kommune til kommune og flere kommuner er etsprogede svenske. En kommune er efter finske regler tosproget, hvis en minoritet udgør mere end 8 % eller 3000 personer - langt de fleste finner lever i tosprogede kommuner. Da Finland hørte under det svenske kongerige udgjorde den svensktalende del af befolkningen ca. 15 %. Af resursemæssige årsager er det i praksis ikke alle kommuner, der kan opretholde offentlig service på svensk. Det gælder især i områderne mod nord og nordøst, hvor antallet af svensktalende er yderst begrænset.

I undervisningen

Det er valgfrit for forældre at vælge en enten svensk- eller finsksproget skole til deres barn. Undervisning i begge sprog er dog obligatorisk for alle skolebørn og gymnasieelever uanset, hvilket hovedsprog skolen har. Der kan dog være store forskelle på hvordan sprogene prioriteres af skole, forældre og elever også i forhold til tredje sprog. Typisk prioriteres finskkundskaber højere hos det svensktalende mindretal end omvendt.

En indførelse af deciderede tosprogede skoler er i dag til diskussion.


 

Svensk i medierne

Der findes et bredt udbud af medier på svensk. Primært er der tale om lokale medier i områderne med overvejende svensk-talende indbyggere. Men også det offentligt ejede medieselskab YLE, tilbyder tv og radio på svensk. Hufvudstadsbladet er Finlands største landsdækkende avis på svensk.

Øvrige sprog

Udover finsk og svensk er også samisk officielt sprog i de områder, der betragtes som det oprindelige finske folk, samernes hjemland – her bor ca. 4000 samere.

Også romani har opnået forfatningsmæssig beskyttelse. Romaerne, som har været en minoritet i godt 500 år, udgør i dag ca. 10.000 personer.

6 % af den samlede befolkning i Finland taler et fremmed sprog (andet end finsk, svensk eller ét af de samiske sprog) som modersmål.

Natur

Arealmæssigt er Finland et af EU’s største lande, men samtidig også et af Europas tyndest befolkede med blot 18,1 indbyggere pr. km2. Langt de fleste finner bor i kystområderne i syd, mens store områder i Nordfinland stort set er ubeboede.

Omtrent 7 % af det finske areal er landbrugsjord, mens ca. 70 % er dækket af skov, og den finske skovindustri hører da også blandt Finlands vigtigste.

Finland er kendt som de tusind søers land, men rummer faktisk hele 187.000 søer, hvilket gør Finland til det land i verden med flest søer. Søerne blev skabt i slutningen af sidste istid, da iskappen under sin tilbagetrækning udhulede mindre modstandsdygtige områder i det finske grundfjeld. Søerne er flere steder forbundet i større søsystemer, hvoraf et enkelt huser en sjælden bestand af ferskvandssæler.

De mange søer, de enorme skove og hele Finlands storslåede natur i sin helhed danner rammen om mange af finnernes sociale og sportslige aktiviteter, men er i mindre grad attraktion for de relativt få turister, der besøger Finland.

Finland hører blandt forkæmperne indenfor miljø- og naturbeskyttelse.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind